Dette er NFUKNORSK FORENING FOR UAVHENGIGE KUNSTNERE

 

Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere (NFUK) er en ikke-kommersiell, landsdekkende, medlemsdrevet organisasjon for alle aktive, visuelle kunstnere uavhengig av kunstnerisk retning, utdanning eller bakgrunn.
NFUK er et samlende forum som arbeider for å ivareta medlemmenes faglige og sosiale interesser. NFUK arrangerer årlig landsutstillinger i Rådhusgalleriet i Oslo Rådhus og tilsvarende store gallerier. Landsutstillingene holder kunstnerisk nivå på lik linje med Østlandsutstillingen, Nordnorsken og Sørlandsutstillingen og kunstverkene juryeres etter samme kriterier. Les mer om NFUK

2018 har NFUK 25-års jubileum og feirer med Landsutstilling  på Vestfossen Kunstlaboratorium, Se mer

NFUKs ÅRSMØTE 27.februar 2017
Les mer: Årsmøte 2016 Innkalling, agenda og dokumenter
Stipend: Karin Keane ble tildelt NFUKs Kunstnerstipend 2017

Kunstneropphold (AiR)? Les mer om hva dette er og hvordan du søker

Åpent Seminar 2017 Stavern: Tema «Hva er gode og dårlige kunstverk»?
Sted: Galleri Annekset, 28.6. kl. 12.00 – 15.00.  Entre 150,- betales ved døren.
NFUK Biennale 2017 Stavern, i Galleri Annekset,  1-23 juli.
Formell åpning lørdag 1.juli kl. 14-17.
NFUK Kunstutstilling 2017 Stavern, i Krutthuset, 1 og 2 etasje. 1-16 juli og felles åpningsarrangement i galleri Annekset 1.juli kl 14. Vernissasjen avsluttes med guidet tur gjennom utstillingene i Annekset og Krutthuset.

 

Har du lyst å bli medlem ?
Les mer om hvordan du går frem
Innsendingsfrist for søknad til medlemskap 2.halvår 2017 søndag 5.november 2017 før klokken 23 00.
Førstejuryering (basert på digital innsending), dato ikke fastsatt enda.
Innlevering til annen juryering av originalarbeider for medlemsopptak 1.halvår 2017:
tirsdag 06.06.2017 klokken 1700 – 18 00 (Oslo).
Tid og sted for lokal annen juryering ikke fastsatt enda, foreløpig informasjon:
NFUK NV: 2.juryering i Volda-området blir i løpet av 2.halvdel august eller 2.halvdel av september 2017.
NFUK SV: 2.juryering i Stavanger-området 29. august. Kandidater blir tilskrevet.

 

 

«I dream my painting and then I paint my dream» ~Vincent van Gogh (1853-1890)