Dette er NFUKNORSK FORENING FOR UAVHENGIGE KUNSTNERE

 

Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere (NFUK) er en ikke-kommersiell, landsdekkende, medlemsdrevet organisasjon for alle aktive, visuelle kunstnere uavhengig av kunstnerisk retning, utdanning eller bakgrunn.
NFUK er et samlende forum for billedkunstnere som arbeider for å ivareta medlemmenes faglige og sosiale interesser. NFUK arrangerer årlig landsutstillinger i Rådhusgalleriet i Oslo Rådhus og tilsvarende store gallerier. Landsutstillingene holder kunstnerisk nivå på lik linje med Østlandsutstillingen, Nordnorsken og Sørlandsutstillingen og kunstverkene juryeres etter samme kriterier. Les mer om NFUK

Har du lyst å bli medlem ? (Antatt søknadsfrist: i løpet av mars 2017)
Les mer om hvordan du går frem

Medlemmer av NFUK :
Siste frist for innlevering av digitalt materiale 6.november 2016 før klokken 23:00.
Gå inn på www.nfuk.no og logg inn til «Min side» – Velg Medlemsjuryering – Videreutvikling.

Stipend: Husk søknadsfrist for NFUK-medlemmer 30. november. Se mer info på «Min side» (krever innlogging –  og har du problemer med innloggingen, vennligst ta kontakt).

 

«I dream my painting and then I paint my dream» ~Vincent van Gogh (1853-1890)