Dette er NFUKNORSK FORENING FOR UAVHENGIGE KUNSTNERE

 

Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere (NFUK) er en ikke-kommersiell, landsdekkende, medlemsdrevet organisasjon for alle aktive, visuelle kunstnere uavhengig av kunstnerisk retning, utdanning eller bakgrunn.
NFUK er et samlende forum for billedkunstnere som arbeider for å ivareta medlemmenes faglige og sosiale interesser. NFUK arrangerer årlig landsutstillinger i Rådhusgalleriet i Oslo Rådhus og tilsvarende store gallerier. Landsutstillingene holder kunstnerisk nivå på lik linje med Østlandsutstillingen, Nordnorsken og Sørlandsutstillingen og kunstverkene juryeres etter samme kriterier. Les mer om NFUK

NFUKs ÅRSMØTE 27.februar 2017
Les mer: Årsmøte 2016 Innkalling, agenda og dokumenter
Stipend: Karin Keane ble tildelt NFUKs Kunstnerstipend 2017

Kunstneropphold (AiR)? Les mer om hva dette er og hvordan du søker

Vårens juryeringer i NFUK :

NFUK Biennalen 2017 i Stavern  påmeldingsfrist 5.3.2017 .
Juryering og tilrettelegging i Jurysekretariatet: mandag 13.3.2017 og tirsdag 14.3.2017. klokken 17 00.

Har du lyst å bli medlem ?
Les mer om hvordan du går frem
Innsendingsfrist for søknad til medlemskap søndag 30.4.2017 før klokken 23 00.
Førstejuryering tirsdag 9.5.2017 klokken 18 00 (basert på digital innsending)
Innlevering til annen juryering av originalarbeider tirsdag 06.06.2017 klokken 1700 – 18 00 (Oslo)
Lokal 2.juryering hhv. i Stavanger eller Volda-regionen forutsetter at det er kandidater fra regionen som ble godkjent for 2.juryeringsnivå.

 

 

«I dream my painting and then I paint my dream» ~Vincent van Gogh (1853-1890)