Dette er NFUKNORSK FORENING FOR UAVHENGIGE KUNSTNERE

 

Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere (NFUK) er en ikke-kommersiell, landsdekkende, medlemsdrevet organisasjon for alle aktive, visuelle kunstnere uavhengig av kunstnerisk retning, utdanning eller bakgrunn.
NFUK er et samlende forum som arbeider for å ivareta medlemmenes faglige og sosiale interesser. NFUK arrangerer årlig landsutstillinger. Landsutstillingene holder kunstnerisk nivå på lik linje med Østlandsutstillingen, Nordnorsken og Sørlandsutstillingen og kunstverkene juryeres etter samme kriterier. Les mer om NFUK

 

Utlysning av NFUKs kunstnerstipend 2018.
Stipendkomiteen i NFUK har satt av midler til stipend 2018 for å stimulere kunstnerisk utvikling og anerkjenne spennende kvalitetskunst blant våre medlemmer i NFUK. Rammen for stipendet er i år kr 10 000. Søknadsfristen er 30.november!
For NFUK-medlemmer: Les mer om dette på «Min side».

 

NFUK 1993 – 2018
Landsutstilling oktober 2018  på Vestfossen Kunstlaboratorium,
http://www.vestfossen.com/no/utstillinger/utstillingshallen


Har du lyst å bli medlem
Les mer om hvordan du går frem
Søknadsfrist medlemskap: Søndag 5.november 2017 før klokken 23:00.
Første juryering onsdag 15. november klokken 18:00.
Annen juryering av originalarbeider onsdag 29. november klokken 18:00
Alle juryeringer er på Røa, Samfundshuset Vest, 4. etasje.
Jurysekretariatet møter klokken 17:00 begge dager.

 

Kalender 2018 Tidsplan for Jurysekretariatet 2018

 

Kunstneropphold (AiR)? Les mer om hva dette er og hvordan du søker

 

 

Illustrasjonene på forsiden er laget av Kjersti Rahbek Hvamb og Pamela Cranner.

«I dream my painting and then I paint my dream» ~Vincent van Gogh (1853-1890)