NFUK 25 år (1993-2018)NORSK FORENING FOR UAVHENGIGE KUNSTNERE

 

Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere (NFUK) er en ikke-kommersiell, landsdekkende, medlemsdrevet organisasjon for alle aktive, visuelle kunstnere uavhengig av kunstnerisk retning, utdanning eller bakgrunn.
NFUK er et samlende forum som arbeider for å ivareta medlemmenes faglige og sosiale interesser. NFUK arrangerer årlig landsutstillinger. Landsutstillingene juryeres av en fagjury og kurateres i utstillingslokalet av en kurator. Les mer om NFUK 

 

NY KULTURMELDING lansert 23.11.2018 av Kulturministeren
1. Forenkle og styrke rammevilkårene. Regjeringen vil legge fram egen kunstnermelding om m.a. hvordan kunstnerne kan øke sine inntekter.
Det skal legges til rette for samspill mellom profesjonelle kunstnere og det frivillige kulturlivet.
2. Legges til rette for at kunst og kulturuttrykk kan formidles/gjøres tilgjengelig for flere digitalt.
3. Kunsten skal speile befolkningen, kunst for og av folket.
4. Internasjonalisering av kulturlivet (m.a. målrettet eksport/import programmer).
5. Styrke kultur som næring – tro på at kreative næringer kan bidra til verdiskaping gjennom økt samarbeid.
Se innspill fra NFUK

 

NFUK 1993 – 2018 – Jubileumsutstilling, 13. – 28. oktober 2018
Sted: Vestfossen kunstlaboratorium
, Utstillingshallen og Galleri Star

Besøk utstillingen igjen – virituelt!

Kunstnersamtalen mellom Lars Elton og Thomas Wilhelmsen ble godt mottatt!

Utstillerkatalogen kan du se her! 

Utstillingens fagjury, eksterne kunstnerne Leif Nyland og Stine Vogt og Margrethe Kvalheim fra NFUK. Kurator Henriette Sonne. Nåløyet var trangt denne gangen. Av 132 deltagere blir 71 tilbudt representasjon på utstillingen. Kunstverkene forteller om foreningens nivå og bredde i teknikker og stil, fra klassisk- til moderne- og samtidskunst i jubileumsåret 2018.

Utstillingen ble åpnet av kunstkritiker og journalist Lars Elton, det var musikalske innslag, taler og feiring av NFUK 25 år.

 

Har du lyst å bli medlem Les mer om hvordan du går frem
Neste søknadsfrist for medlemskap: Søndag 10. mars 2019 før klokken 23:00.
Førstejuryering: Onsdag 20.03.2019, Klokken 18 00
Annenjuryering: Onsdag 03.04.2019, klokken 18 00

Utlysning av NFUKs kunstnerstipend 2019
Stipendkomiteen i NFUK har satt av midler til stipend 2019
for å stimulere kunstnerisk utvikling og anerkjenne spennende kvalitetskunst blant våre medlemmer i NFUK.
Rammen for stipendet er i år 10 000 kr.
Alle NFUKs medlemmer oppfordres til å søke.
Søknadsfristen er 30.november kl. 24.00.
Logg deg inn på «Min Side» for nærmere informasjon.

 

Kalender 2019 Tidsplan for Jurysekretariatet 2019

 

Kunstneropphold (AiR)? Les mer om hva dette er og hvordan du søker

 

 

Illustrasjonene på forsiden er laget av Lene Aabjørnsrød og Kjersti Bjerknes Stenshorne.

«I dream my painting and then I paint my dream» ~Vincent van Gogh (1853-1890)