Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere (NFUK) er en ikke-kommersiell, medlemsdrevet organisasjon som ble stiftet 29.september 1993 i Moss. Foreningen er landsdekkende med regionale grupper og består av over 250 medlemmer.


 

Digital Biennale 2020 – Vernissage 17 .Okt.  kl.: 12.00
Velkommen til NFUK`s Digitale Biennale. www.webutstillingen.no
I år arrangerer vi en nettbasert salgsutstilling hvor vi ønsker å presentere det kunstneriske mangfoldet blant våre medlemmer. Dette blir en Biennale med premiering i ulike kategorier.

Digital Vernissasje for NFUKs Digitale Biennale 17.oktober kl. 12:00.

Velkommen til vår første Digitale Biennale som presenterer juryerte kunstverk fra flere av våre medlemmer.

Biennalen vil være tilgjengelig t.o.m 31.desember.

Besøke vår store års utstilling / biennale med inntil 100 juryerte, utstilte verk.  

Du kan lese om dette i den nyeste utgaven av Magasinet Kunst.

NFUK Medlemskatalog 2020

Her kan du bla i utstillingskatalogens digitale utgave: 

https://online.fliphtml5.com/euwo/qypg/

 

 

link ( QR koden) til katalogen for bruk på mobiltelefonen.

 

 

 

 

MEDLEMSOPPTAK i NFUK

Følgende datoer avsettes til høstens medlemsopptak 2020.
 
Frist                             Søndag 01/11.2020, Klokken 23 00
Førstejuryering          Onsdag 11/11.2020, Klokken 18 00
Annenjuryering          Onsdag 25/11.2020, Klokken 18 00 
 
Søkerportalen åpner for innsending av nye søknader tidligst fra 1.oktober. Hvordan søke medlemskap i NFUK
 
 
NFUK Årsutstillingen på Vestfossen 2020
Årsutstillingen på Vestfossen Kunstlaboratorium må dessverre utsettes til oktober 2021 pga Coronavirus Covid-19, uforutsigbarhet og smittefare. 

 

 

NFUKs kunstnerstipend 2021

Søknadsfristen er 30 november kl. 24.00.

Stipendkomiteen har satt av midler til stipend 2021 for å stimulere kunstnerisk utvikling og anerkjenne spennende kvalitetskunst blant våre medlemmer i NFUK. Rammen for stipendet er i år kr 10 000,-. 

 

NFUKs kunstnerstipend 2020

Gratulerer Ingvild Eiring

Hun tildeles herved NFUKs Kunstnerstipend 2020 pålydende 10000,-

Det var i år 9 gode søknader med et bredt spekter av spennende prosjekter og friske satsinger. Stipendkomitéen hadde en spennende og utfordrende oppgave og kom etter nøye vurderinger frem til henne som verdig vinner.

Se Stipendkomiteens innstilling vedlagt.

NFUK’s kunstnerstipend retningslinjer og tidligere mottakere

 

MINNEORD – Geir Ove Varne (1955 – 2020)

Geir Ove ble juryert medlem i Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere (NFUK) den 29.11. 2017. Som nytt medlem i foreningen takket han ja til å ta verv og stille som kandidat til valg påfølgende år. På årsmøte den 16. april 2018 ble han valgt inn i NFUKs hovedstyre til vervet som styremedlem og kasserer. Geir Ove var også aktivt medlem av den lokale gruppen, NFUK Sørvest. Han var interessert i foreningen og møtte på lokalgruppens medlemsmøter og på lokalavdelingens utstillinger.

Vi lærte å kjenne Geir Ove som en lavmælt person med en fin og lun humor. Vervet som foreningens kasserer gjennomførte han på en ryddig måte. Var noe uklart, tok han straks kontakt for oppklaring. Med Geir Ove i kassererjobben var det enkelt å være leder og lett å være regnskapsfører.

Som kunstner utmerket Geir Ove seg med verk innenfor «stilleben»-tradisjonen, en motivkrets med røtter tilbake til oldtiden. Han laget oppstilling av bord med duk, frukt på fat opp mot, for eksempel, en keramisk krukke eller kobberkjele. Han var nøye med fargevalg og belysning. Det ble vakre oppstillinger som var gode å se på. Geir Ove skildret gjenstandenes overflater og strukturer mesterlig og nøyaktig. Han behersket den vanskelige kunsten å få fram det stofflige og naturlige i tingene. Keramikken var virkelig og frukten var til å plukke.

Geir Ove avholdt flere separatutstillinger og deltok på utstillinger med andre kunstnere i Norge Italia, Spania, England, Tyskland og Frankrike. I NFUK sammenheng ble han antatt med verket «Mot lyset» på foreningens juryerte jubileumsutstilling på Vestfossen Kunstlaboratorium i oktober 2018. Verket ble solgt under denne utstillingen, og er gjengitt her.

Geir Ove vil bli savnet og vi vil huske ham som en god kollega og fin kunstner. Geir Ove vil alltid leve videre gjennom sine kunstverk. Vi lyser fred over Geir Ove’s minne.

 

NFUK Utstillingskatalog 2019

Utstillingskatalog laget i anledning NFUK´s årsutstilling 2019 i Galleri Hamar kulturhus 

Her kan du bla i utstillingskatalogens digitale utgave:  NFUK Medlemskatalog 2019.

Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere, NFUK, juryerte årsutstilling.
Sted: Galleri Hamar kulturhus -19.okt – 02.nov. 2019
Utstillingen består av 81 arbeider utvalgt fra 76 antatte. Den er variert og spenner vidt – fra det naturalistiske, «lett å lese» uttrykk til det mer komplekse, non-figurative og abstrakte innen maleri, tegning, collage, fotografi, ulike grafiske verk og skulptur.
Fagjuryen var ved Jon Olav Helle og Bjørnulf Dyrud (begge NBK) og Kari Utgaard (NFUK).

 

NFUK Medlemskatalog 2018

I anledning NFUK´s 25 års jubileum er det for første gang laget en katalog for å presentere foreningens medlemmer . 

Her kan du bla i våre digitale utgave av NFUK Medlemskatalog 2018.

Kalender 2020 

Tidsplan for Jurysekretariatet 2020

 

……

………

……Kunstneropphold AiR

Artist-in-Residence opphold på Kvitbrakka
 
 
……
 
……

NY KULTURMELDING lansert 23.11.2018 av Kulturministeren

1. Forenkle og styrke rammevilkårene. Regjeringen vil legge fram egen kunstnermelding om m.a. hvordan kunstnerne kan øke sine inntekter.

Det skal legges til rette for samspill mellom profesjonelle kunstnere og det frivillige kulturlivet.
2. Legges til rette for at kunst og kulturuttrykk kan formidles/gjøres tilgjengelig for flere digitalt.
3. Kunsten skal speile befolkningen, kunst for og av folket.
4. Internasjonalisering av kulturlivet (m.a. målrettet eksport/import programmer).
5. Styrke kultur som næring – tro på at kreative næringer kan bidra til verdiskaping gjennom økt samarbeid.
 
Se innspill fra NFUK

……

“I dream my painting and then I paint my dream” ~Vincent van Gogh (1853-1890)