NORSK FORENING FOR UAVHENGIGE KUNSTNERE

 

NFUK Medlemskatalog 2019

Medlemskatalog i anledning NFUK´s årsutstilling 2019 Hamar kulturhus presenterer foreningens dyktige kunstnere! 

Her kan du bla i våre digitale utgave av NFUK Medlemskatalog 2019.

Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere, NFUK, juryert årsutstilling.
Sted: Galleri Hamar kulturhus -19.okt – 02.nov. 2019
Utstillingen bestått av 81 arbeider utvalgt blandt 76 medlemmer. Den er variert og spenner vidt – fra det naturalistiske, «lett å lese» uttrykk til det mer komplekse, non-figurative og abstrakte innen maleri, tegning, collage, fotografi, ulike grafiske verk og skulptur.
Fagjuryen var ved Jon Olav Helle og Bjørnulf Dyrud (begge NBK) og Kari Utgaard (NFUK).

Er du NFUK kunstner og vil søke stipend?

STIPEND 2020

NFUK’s kunstnerstipend retningslinjer og tidligere mottakere

 

Medlemskap i NFUK

Høstens søknadsfrist for medlemskap i NFUK:
Søndag 27. oktober 2019 før klokken 23:00!

Førstejuryering: Onsdag 06.11.2019, Klokken 18 00
Annenjuryering: Onsdag 20.11.2019, klokken 18 00

Hvordan søke medlemskap i NFUK

 

 

NFUK Medlemskatalog 2018

I anledning NFUK´s 25 års jubileum har styret i NFUK for første gang laget en medlemskatalog for å presenterer foreningens dyktige kunstnere! 

Her kan du bla i våre digitale utgave av NFUK Medlemskatalog 2018.

Kalender 2019 

Tidsplan for Jurysekretariatet 2019

 

……

………

……Kunstneropphold AiR)

Artist-in-Residence opphold på Kvitbrakka
 
 
……
 
……

Vinner av NFUK`s kunstnerstipend 2019 er Liv Solberg Andersen!
Hun søker om stipend 2019 for å dekke kostnadene ved to ulike studiereiser og opphold. Det første er Joya Air, en internasjonal residensy i Spania. Det andre er på Slade School of Fine Art i London.

Klimaforandringene og menneskets rolle i naturens styrke og sårbarhet er et tema hun vil undersøke og finne utrykk for med sin kunst. Hun vil også utforske maleriets muligheter og begrensninger.
Stipendkomiteens begrunnelse: Liv Solberg Andersen ble valgt fordi hun er en allsidig og søkende kunstner som benytter nye medier som digitale uttrykk og videoer på linje med tradisjonelt maleri og er opptatt av aktuelle temaer. Stipendet er på 10 000 kr.
Vi gratulerer!……

……

NY KULTURMELDING lansert 23.11.2018 av Kulturministeren

1. Forenkle og styrke rammevilkårene. Regjeringen vil legge fram egen kunstnermelding om m.a. hvordan kunstnerne kan øke sine inntekter.

Det skal legges til rette for samspill mellom profesjonelle kunstnere og det frivillige kulturlivet.
2. Legges til rette for at kunst og kulturuttrykk kan formidles/gjøres tilgjengelig for flere digitalt.
3. Kunsten skal speile befolkningen, kunst for og av folket.
4. Internasjonalisering av kulturlivet (m.a. målrettet eksport/import programmer).
5. Styrke kultur som næring – tro på at kreative næringer kan bidra til verdiskaping gjennom økt samarbeid.
 
Se innspill fra NFUK

……

“I dream my painting and then I paint my dream” ~Vincent van Gogh (1853-1890)