Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere (NFUK) er en ikke-kommersiell, medlemsdrevet organisasjon som ble stiftet 29.september 1993 i Moss. Foreningen er landsdekkende med regionale grupper og består av over 250 medlemmer.


 

Digital Biennale 2020

Velkommen til NFUK`s Digitale Biennale
I år arrangerer vi en nettbasert salgsutstilling hvor vi ønsker å presentere det kunstneriske mangfoldet blant våre medlemmer. Dette blir en Biennale med premiering i ulike kategorier.
 
Lørdag 17.oktober kl 12:00 åpner Biennalen med en digital vernissasje. Den vil være åpen til 31.12.2020.
 

 

NFUK Årsutstillingen på Vestfossen 2020
Årsutstillingen på Vestfossen Kunstlaboratorium må dessverre utsettes til oktober 2021 pga Coronavirus Covid-19, uforutsigbarhet og smittefare. 
 
 
 

 

MEDLEMSOPPTAK i NFUK

Følgende datoer avsettes til høstens medlemsopptak 2020.
 
Frist                             Søndag 01/11.2020, Klokken 23 00
Førstejuryering          Onsdag 11/11.2020, Klokken 18 00
Annenjuryering          Onsdag 25/11.2020, Klokken 18 00 
 
Søkerportalen åpner for innsending av nye søknader tidligst fra 1.oktober. Hvordan søke medlemskap i NFUK

 

NFUKs kunstnerstipend 2020

Gratulerer Ingvild Eiring

Hun tildeles herved NFUKs Kunstnerstipend 2020 pålydende 10000,-

Det var i år 9 gode søknader med et bredt spekter av spennende prosjekter og friske satsinger. Stipendkomitéen hadde en spennende og utfordrende oppgave og kom etter nøye vurderinger frem til henne som verdig vinner.

Se Stipendkomiteens innstilling vedlagt.

NFUK’s kunstnerstipend retningslinjer og tidligere mottakere

 

Kjære NFUK-kollegaer

Dere som NFUK`s medlemmer befinner dere i den spesielle situasjonen nå, i likhet med alle andre.

På kort tid har våre rammebetingelser som kunstnere endret seg. Mange utstillinger er avlyst langt fram i tid.

Flere har begynt å bruke digitale løsninger og å tenke nytt og kreativt rundt denne omstillingsprosessen.

Vi ser flere gode idéer i media, der visuelle kunstverk kan presenteres på nye måter, som for eksempel å ha utstilling i hagen, og mange oppsøker nettgallerier og muséer i stor grad, samtidig som musikere og skuespillere nå reiser rundt og opptrer i bakgårder.

Vi i NFUK kan bruke denne tiden framover på en kreativ og konstruktiv måte. Vi kan dele idéer med hverandre og utvikle oss på andre plattformer som de digitale nå byr på. Dette kan styrke oss som organisasjon og som kunstnere.

NFUK ønske dere alle en god påske!

Styret i NFUK og Jurysekretariatet.

Illustrasjon: Bente Ridder – Nielsen

 

NFUK Utstillingskatalog 2019

Utstillingskatalog laget i anledning NFUK´s årsutstilling 2019 i Galleri Hamar kulturhus 

Her kan du bla i utstillingskatalogens digitale utgave:  NFUK Medlemskatalog 2019.

Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere, NFUK, juryerte årsutstilling.
Sted: Galleri Hamar kulturhus -19.okt – 02.nov. 2019
Utstillingen består av 81 arbeider utvalgt fra 76 antatte. Den er variert og spenner vidt – fra det naturalistiske, «lett å lese» uttrykk til det mer komplekse, non-figurative og abstrakte innen maleri, tegning, collage, fotografi, ulike grafiske verk og skulptur.
Fagjuryen var ved Jon Olav Helle og Bjørnulf Dyrud (begge NBK) og Kari Utgaard (NFUK).

 

NFUK Medlemskatalog 2018

I anledning NFUK´s 25 års jubileum er det for første gang laget en katalog for å presentere foreningens medlemmer . 

Her kan du bla i våre digitale utgave av NFUK Medlemskatalog 2018.

Kalender 2020 

Tidsplan for Jurysekretariatet 2020

 

……

………

……Kunstneropphold AiR

Artist-in-Residence opphold på Kvitbrakka
 
 
……
 
……

NY KULTURMELDING lansert 23.11.2018 av Kulturministeren

1. Forenkle og styrke rammevilkårene. Regjeringen vil legge fram egen kunstnermelding om m.a. hvordan kunstnerne kan øke sine inntekter.

Det skal legges til rette for samspill mellom profesjonelle kunstnere og det frivillige kulturlivet.
2. Legges til rette for at kunst og kulturuttrykk kan formidles/gjøres tilgjengelig for flere digitalt.
3. Kunsten skal speile befolkningen, kunst for og av folket.
4. Internasjonalisering av kulturlivet (m.a. målrettet eksport/import programmer).
5. Styrke kultur som næring – tro på at kreative næringer kan bidra til verdiskaping gjennom økt samarbeid.
 
Se innspill fra NFUK

……

“I dream my painting and then I paint my dream” ~Vincent van Gogh (1853-1890)