NFUK 25 år (1993-2018)NORSK FORENING FOR UAVHENGIGE KUNSTNERE

 

Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere (NFUK) er en ikke-kommersiell, landsdekkende, medlemsdrevet organisasjon for alle aktive, visuelle kunstnere uavhengig av kunstnerisk retning, utdanning eller bakgrunn.
NFUK er et samlende forum som arbeider for å ivareta medlemmenes faglige og sosiale interesser. NFUK arrangerer årlig landsutstillinger. Landsutstillingene juryeres av en fagjury og kurateres i utstillingslokalet av en kurator. Les mer om NFUK 

ANNUAL DUTCH ART FAIR – NFUK GRUPPEPÅMELDING:  Først til mølla prinsippet!
Gi tilbakemelding på epost: soknad@nfuk.no innen 1.mai 2019. Annual Dutch Artfair arrangeres I Fashion House, Amsterdamfredag 11 – søndag 13 oktober. Les mer

I anledning NFUK´s 25 års jubileum har styret i NFUK for første gang laget en medlemskatalog for å presenterer foreningens dyktige kunstnere! Her kan du bla i våre digitale utgave av NFUK Medlemskatalog 2018.

Vinner av NFUK`s kunstnerstipend 2019 er Liv Solberg Andersen!
Hun søker om stipend 2019 for å dekke kostnadene ved to ulike studiereiser og opphold. Det første er Joya Air, en internasjonal residensy i Spania. Det andre er på Slade School of Fine Art i London. Klimaforandringene og menneskets rolle i naturens styrke og sårbarhet er et tema hun vil undersøke og finne utrykk for med sin kunst. Hun vil også utforske maleriets muligheter og begrensninger.
Stipendkomiteens begrunnelse: Liv Solberg Andersen ble valgt fordi hun er en allsidig og søkende kunstner som benytter nye medier som digitale uttrykk og videoer på linje med tradisjonelt maleri og er opptatt av aktuelle temaer. Stipendet er på 10 000 kr.
Vi gratulerer!

NY KULTURMELDING lansert 23.11.2018 av Kulturministeren
1. Forenkle og styrke rammevilkårene. Regjeringen vil legge fram egen kunstnermelding om m.a. hvordan kunstnerne kan øke sine inntekter.
Det skal legges til rette for samspill mellom profesjonelle kunstnere og det frivillige kulturlivet.
2. Legges til rette for at kunst og kulturuttrykk kan formidles/gjøres tilgjengelig for flere digitalt.
3. Kunsten skal speile befolkningen, kunst for og av folket.
4. Internasjonalisering av kulturlivet (m.a. målrettet eksport/import programmer).
5. Styrke kultur som næring – tro på at kreative næringer kan bidra til verdiskaping gjennom økt samarbeid.
Se innspill fra NFUK

NFUK Juryert årsutstilling 2019 i Galleriet, Hamar Kulturhus 19 okt – 1 nov 2019
Invitasjon/påmeldingsskjema sendes ut i februar med påmeldingsfrist: søndag 12.mai 2019
Forberedelse, levering, montering i periode 14-18 okt.
Vernissasje lørdag 19 oktober. Fredag 1 november er utstillingens siste dag.
Etterarbeide, demontering, henting, utlevering, lørdag 2. nov. kl. 10-15. Mulig å hente etter avtale 4.-5.nov.

NFUK 1993 – 2018 – Jubileumsutstilling, 13. – 28. oktober 2018
Sted: Vestfossen kunstlaboratorium
, Utstillingshallen og Galleri Star
Besøk utstillingen igjen – virituelt!
Kunstnersamtalen mellom Lars Elton og Thomas Wilhelmsen ble godt mottatt!
Utstillerkatalogen kan du se her! 

Utstillingens fagjury, eksterne kunstnerne Leif Nyland og Stine Vogt og Margrethe Kvalheim fra NFUK. Kurator Henriette Sonne. Nåløyet var trangt denne gangen. Av 132 søkere ble 71 tilbudt representasjon på utstillingen. Kunstverkene forteller om foreningens nivå og bredde i teknikker og stil, fra klassisk- til moderne- og samtidskunst i jubileumsåret 2018. Utstillingen ble åpnet av kunstkritiker og journalist Lars Elton, det var musikalske innslag, taler og feiring av NFUK 25 år.

Har du lyst å bli medlem Les mer om hvordan du går frem
Neste søknadsfrist for medlemskap: Søndag 10. mars 2019 før klokken 23:00.
Førstejuryering: Onsdag 20.03.2019, Klokken 18 00
Annenjuryering: Onsdag 03.04.2019, klokken 18 00

Kalender 2019 Tidsplan for Jurysekretariatet 2019

Kunstneropphold (AiR)? Les mer om hva dette er og hvordan du søker

“I dream my painting and then I paint my dream” ~Vincent van Gogh (1853-1890)