Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere (NFUK) er en ikke-kommersiell, medlems drevet organisasjon som ble stiftet 29.september 1993 i Moss. Foreningen er landsdekkende med regionale grupper og består av over 250 medlemmer.


Kjære NFUK-kollegaer

Dere som NFUK`s medlemmer befinner dere i den spesielle situasjonen nå, i likhet med alle andre.

På kort tid har våre rammebetingelser som kunstnere endret seg. Mange utstillinger er avlyst langt fram i tid.

Flere har begynt å bruke digitale løsninger og å tenke nytt og kreativt rundt denne omstillingsprosessen.

Vi ser flere gode idéer i media, der visuelle kunstverk kan presenteres på nye måter, som for eksampele å ha utstilling i hagen, og mange oppsøker nettgallerier og muséer i stor grad, samtidig som musikere og skuespillere nå reiser rundt og opptrer i bakgårder.

Vi i NFUK kan bruke denne tiden framover på en kreativ og konstruktiv måte. Vi kan dele idéer med hverandre og utvikle oss på andre plattformer som de digitale nå byr på. Dette kan styrke oss som organisasjon og som kunstnere.

NFUK ønske dere alle en god påske!

styret i NFUK og Jurysekretariatet.

 

Illustrasjon: Bente Ridder – Nielsen

 

 

MEDLEMSOPPTAK i NFUK

Følgende datoer avsettes til vårens medlemsopptak 2020.
Frist                             Søndag 01/03.2020, Klokken 23 00
Førstejuryering          Onsdag 11/03.2020, Klokken 18 00
Annenjuryering          Avlyst Onsdag 01/04.2020, Klokken 18 00. på grunn av Coronavirus COVID-19 uforutsigbarhet og smittefare. Vi vil komme tilbake med forslag til dato og sted når situasjonen er mer avklart.

Hvordan søke medlemskap i NFUK

 

NFUKs kunstnerstipend 2020

Gratulerer Ingvild Eiring

Hun tildeles herved NFUKs Kunstnerstipend 2020 pålydende 10000,-

Det var i år 9 gode søknader med et bredt spekter av spennende prosjekter og friske satsninger. Stipendkommiteen hadde en spennende og utfordrende oppgave og kom etter nøye vurderinger frem til henne som verdig vinner.

Se Stipendkomiteens innstilling vedlagt.

NFUK’s kunstnerstipend retningslinjer og tidligere mottakere

 

NFUK årsutstilling 2020 på Vestfossen Kunstlaboratorium.

NFUK arrangerer juryert årsutstilling på Vestfossen Kunstlaboratorium i oktober 2020.

Søknadsperioden er fram til og med innsendingsfristen den 1.juni 2020. 

Vi håper mange vil søke seg til juryering. Regler og vilkår for innsending

 

Avlyst: ÅRSMØTE og medlemsmøte 16 MARS 2020 – kl. 17:30 – 21:00.

Årsmøteprosessen gjennomføres digitalt på grunn av Coronavirus 2019 COVID-19 uforutsigbarhet og smittefare.

For å lese årsmøte dokumenter og navn på møtedeltakerne, logg på min side – organisasjon – årsmøte.

Agenda

Illustrasjon: Elin Anderson

 

FRI KUNST – en feiring av kunstnerisk ytringsfrihet 2.- 8. mars 2020

Arrangementskalenderen vår kan dere se hva som kommer til å skje av arrangementer rundt om i landet denne uka. Om noen av dere fortsatt har et arrangement på lur som dere kunne tenke dere å dedikere til Fri Kunst, rop ut! Vi setter ingen krav til at arrangementet må handle om kunstnerisk ytringsfrihet eller at det må skje spesifikt mellom 2.-8. mars. Det vil si at om dere har et arrangement uka etter som kunne passe, så går også det helt fint. Hvis dere mot formodning allerede har meldt et arrangement som ikke har blitt ført opp i kalenderen så må dere gjerne minne meg på det, da det kan ha glippet gjennom i innboksen.
Deeyah Kahn har skrevet en appell for anledningen, som dere finner vedlagt i norsk og engelsk versjon. Tanken er at den kan leses opp fra scenekanten når dere har arrangementer denne uka. Dette oppfordrer vi alle sterkt til!

NFUK blir med i nettverket av organisasjoner og stiller seg bak organisasjonen FRI KUNST.
FRI KUNST er et nettverk av kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner.
Vi står sammen for å bidra til at kunstnere og kunstinstitusjoner – i alle land – skal kunne skape og utøve sin kunst fritt, uten trusler og forfølgelse. Dette er en grunnleggende rettighet og forutsetning for et fritt og demokratisk samfunn.
Den kunstneriske friheten er stadig mer utsatt og truet i verden. Vi kan ikke akseptere at kunstnere og kunstinstitusjoner settes under press av politikere som er uenig i budskapet, virkemidlene eller formen på kunsten. Politiske myndigheter skal ikke overstyre uavhengige, kunstfaglige beslutninger. FRI KUNST mål er:

  • å handle aktivt og solidarisk når kunstnere utsettes for sensur, forfølgelse og trakassering,
  • å bidra til økt oppmerksomhet og bevissthet i samfunnet om å ivareta den kunstneriske ytringsfriheten,
  • å bevare kunstens autonomi – gjennom forsvar av «armlengdes avstand»-prinsippet i kunst- og kulturforvaltningen.
Les mer på FRI KUNST nettside og Facebookarrangementet for prosjektet og FreeMuse og Safe Muse

 

NFUK Utstillingskatalog 2019

Utstillingskatalog laget i anledning NFUK´s årsutstilling 2019 i Galleri Hamar kulturhus 

Her kan du bla i utstillingskatalogens digitale utgave:  NFUK Medlemskatalog 2019.

Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere, NFUK, juryerte årsutstilling.
Sted: Galleri Hamar kulturhus -19.okt – 02.nov. 2019
Utstillingen består av 81 arbeider utvalgt fra 76 antatte. Den er variert og spenner vidt – fra det naturalistiske, «lett å lese» uttrykk til det mer komplekse, non-figurative og abstrakte innen maleri, tegning, collage, fotografi, ulike grafiske verk og skulptur.
Fagjuryen var ved Jon Olav Helle og Bjørnulf Dyrud (begge NBK) og Kari Utgaard (NFUK).

NFUK Medlemskatalog 2018

I anledning NFUK´s 25 års jubileum er det for første gang laget en katalog for å presentere foreningens medlemmer . 

Her kan du bla i våre digitale utgave av NFUK Medlemskatalog 2018.

Kalender 2020 

Tidsplan for Jurysekretariatet 2020

……

………

……Kunstneropphold AiR

Artist-in-Residence opphold på Kvitbrakka
 
 
……
 
……

NY KULTURMELDING lansert 23.11.2018 av Kulturministeren

1. Forenkle og styrke rammevilkårene. Regjeringen vil legge fram egen kunstnermelding om m.a. hvordan kunstnerne kan øke sine inntekter.

Det skal legges til rette for samspill mellom profesjonelle kunstnere og det frivillige kulturlivet.
2. Legges til rette for at kunst og kulturuttrykk kan formidles/gjøres tilgjengelig for flere digitalt.
3. Kunsten skal speile befolkningen, kunst for og av folket.
4. Internasjonalisering av kulturlivet (m.a. målrettet eksport/import programmer).
5. Styrke kultur som næring – tro på at kreative næringer kan bidra til verdiskaping gjennom økt samarbeid.
 
Se innspill fra NFUK

……

“I dream my painting and then I paint my dream” ~Vincent van Gogh (1853-1890)