Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere (NFUK) er en ikke-kommersiell, medlems drevet organisasjon som ble stiftet 29.september 1993 i Moss. Foreningen er landsdekkende med regionale grupper og består av over 250 medlemmer.


Vårens søknadsfrist for medlemskap er søndag 1. mars kl 23:00!

Er du en engasjert kunstner?
Har du tenkt på fordelene med et felleskap av likesinnede?
Norsk forening for uavhengige kunstnere, NFUK, representerer et mangfold av visuelle uttrykk innen maleri, tegning, grafikk, foto, skulptur, installasjon, o.a.

Medlemskapet i NFUK har gitt meg mye forteller Marit Solum Smaaskjær fra Drammen:
«Jeg har vært heldig å fått delta på flere juryerte utstillinger i regi av NFUK, og det har vært spennende å bli kjent med kunstnere fra hele landet.”
Informasjon og digitalt søknadsskjema finner du på https://nfuk.no/bli-medlem/

Medlemskap i NFUK er utelukkende basert på kunstneriske kvalitet, og er uavhengig av formell utdanningsbakgrunn. Juryen består av to anerkjente kunstnere og et NFUK-medlem. Juryen vurderer opptak etter bedømmelse av gjennomsnittet på fem innleverte arbeider, ingen av arbeidene må være eldre enn tre år. Juryering skjer gjennom juryering i to trinn.

https://nfuk.no/bli-medlem/

 

MEDLEMSOPPTAK i NFUK

Følgende datoer avsettes til vårens medlemsopptak.
Frist                             Søndag 01/03.2020, Klokken 23 00
Førstejuryering           Onsdag 11/03.2020, Klokken 18 00
Annenjuryering           Onsdag 01/04.2020, Klokken 18 00

Hvordan søke medlemskap i NFUK

 

FRI KUNST – en feiring av kunstnerisk ytringsfrihet 2.- 8. mars 2020

NFUK blir med i nettverket av organisasjoner og stiller seg bak organisasjonen FRI KUNST.
FRI KUNST er et nettverk av kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner.
Vi står sammen for å bidra til at kunstnere og kunstinstitusjoner – i alle land – skal kunne skape og utøve sin kunst fritt, uten trusler og forfølgelse. Dette er en grunnleggende rettighet og forutsetning for et fritt og demokratisk samfunn.
Den kunstneriske friheten er stadig mer utsatt og truet i verden. Vi kan ikke akseptere at kunstnere og kunstinstitusjoner settes under press av politikere som er uenig i budskapet, virkemidlene eller formen på kunsten. Politiske myndigheter skal ikke overstyre uavhengige, kunstfaglige beslutninger. FRI KUNST mål er:

  • å handle aktivt og solidarisk når kunstnere utsettes for sensur, forfølgelse og trakassering,
  • å bidra til økt oppmerksomhet og bevissthet i samfunnet om å ivareta den kunstneriske ytringsfriheten,
  • å bevare kunstens autonomi – gjennom forsvar av «armlengdes avstand»-prinsippet i kunst- og kulturforvaltningen.
Les mer på FRI KUNST nettside og Facebookarrangementet for prosjektet og FreeMuse og Safe Muse
 
 
MØTEINNKALLING 16.MARS 2020

NFUK Årsmøte kl. 17.30-20.00
Medlemsmøte med faglig innslag kl. 20.00-21.00

Agenda

Illustrasjon: Elin Anderson

 

NFUK årsutstilling 2020

Nfuk arrangerer årsutstilling i oktober 2020 på Vestfossen kunstlaboratorium. 

Informasjon kommer senere.

 

Vinner av NFUK`s kunstnerstipend 2019 er Liv Solberg Andersen!
Hun søker om stipend 2019 for å dekke kostnadene ved to ulike studiereiser og opphold. Det første er Joya Air, en internasjonal residensy i Spania. Det andre er på Slade School of Fine Art i London.

Klimaforandringene og menneskets rolle i naturens styrke og sårbarhet er et tema hun vil undersøke og finne utrykk for med sin kunst. Hun vil også utforske maleriets muligheter og begrensninger.
Stipendkomiteens begrunnelse: Liv Solberg Andersen ble valgt fordi hun er en allsidig og søkende kunstner som benytter nye medier som digitale uttrykk og videoer på linje med tradisjonelt maleri og er opptatt av aktuelle temaer. Stipendet var på 10 000 kr.
Les rapporten her

 

NFUKs kunstnerstipend 2020

Stipendkomiteen har satt av midler til stipend 2020 for å stimulere kunstnerisk utvikling og anerkjenne spennende kvalitetskunst blant våre medlemmer i NFUK. Rammen for stipendet er i år kr 10 000,-. 

Søknadsfristen var 30 november .

NFUK’s kunstnerstipend retningslinjer og tidligere mottakere

 

NFUK Utstillingskatalog 2019

Utstillingskatalog laget i anledning NFUK´s årsutstilling 2019 i Galleri Hamar kulturhus 

Her kan du bla i utstillingskatalogens digitale utgave:  NFUK Medlemskatalog 2019.

Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere, NFUK, juryerte årsutstilling.
Sted: Galleri Hamar kulturhus -19.okt – 02.nov. 2019
Utstillingen består av 81 arbeider utvalgt fra 76 antatte. Den er variert og spenner vidt – fra det naturalistiske, «lett å lese» uttrykk til det mer komplekse, non-figurative og abstrakte innen maleri, tegning, collage, fotografi, ulike grafiske verk og skulptur.
Fagjuryen var ved Jon Olav Helle og Bjørnulf Dyrud (begge NBK) og Kari Utgaard (NFUK).

 

NFUK Medlemskatalog 2018

I anledning NFUK´s 25 års jubileum er det for første gang laget en katalog for å presentere foreningens medlemmer . 

Her kan du bla i våre digitale utgave av NFUK Medlemskatalog 2018.

Kalender 2020 

Tidsplan for Jurysekretariatet 2020

……

………

……Kunstneropphold AiR

Artist-in-Residence opphold på Kvitbrakka
 
 
……
 
…..

……

NY KULTURMELDING lansert 23.11.2018 av Kulturministeren

1. Forenkle og styrke rammevilkårene. Regjeringen vil legge fram egen kunstnermelding om m.a. hvordan kunstnerne kan øke sine inntekter.

Det skal legges til rette for samspill mellom profesjonelle kunstnere og det frivillige kulturlivet.
2. Legges til rette for at kunst og kulturuttrykk kan formidles/gjøres tilgjengelig for flere digitalt.
3. Kunsten skal speile befolkningen, kunst for og av folket.
4. Internasjonalisering av kulturlivet (m.a. målrettet eksport/import programmer).
5. Styrke kultur som næring – tro på at kreative næringer kan bidra til verdiskaping gjennom økt samarbeid.
 
Se innspill fra NFUK

……

“I dream my painting and then I paint my dream” ~Vincent van Gogh (1853-1890)