NFUK

 

Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere (NFUK) er en ikke-kommersiell, medlemsdrevet organisasjon som ble stiftet 29.september 1993 i Moss. Foreningen er landsdekkende med regionale grupper og består av over 250 medlemmer.


NFUK Årsutstillingen på Vestfossen 2021 

Søknadsfrist til medlemsutstilling: søndag 06.06.21, før klokken 23 00

Juryering til medlemsutstilling: torsdag 17.06.21

Vernissasje: lørdag 09.10.21

Søknad til årsutstilling på Vestfossen 2021


Søknadsportalen åpner søndag 1 august Hvordan søke medlemskap i NFUK

Følgende datoer for medlemsopptak høst2020/vår 2021.

Frist                            Mandag 1 november Klokken 23 00
Førstejuryering         Torsdag 11 november 2021
Annenjuryering         Torsdag 25 november


NFUK Web Utstilling 2020

Nå er NFUK`s første nettutstilling ferdig og vi har gjort oss mange nye erfaringer. Vi satset på markedsføring i Magasinet Kunst, en reportasje i KUNZT, pressemeldinger og direkte henvendelser til gallerier for å markedsføre biennalen. Tilbakemeldinger fra medlemmer og andre har vært positive i forhold til den visuelle presentasjonen. Flere har uttrykt at helheten, brukervennligheten og kvaliteten på den kunstneriske presentasjonen var profesjonell. Vi var stolte og fornøyde da vi endelig kunne ha vernissasje! Det burde vært en velkomsttale på vernissasjen og endel savnet muntlig formidling underveis. NFUK ønsker å ha flere nettutstillinger i framtida. 

Her kan du bla i utstillingskatalogens digitale utgave: https://online.fliphtml5.com/euwo/qypg/

link ( QR koden) til katalogen for bruk på mobiltelefonen.

Besøke vår store års utstilling / biennale med inntil 100 juryerte, utstilte verk. Du kan lese om dette i den nyeste utgaven av. Magasinet Kunst.KUNZT har intervjuet to NFUK-kunstnere og nestleder, Maya Lawson-Laane.

Det nærmer seg medlemsopptak for høsten. Vi er en medlemsdrevet organisasjon og ønsker nye kunstnere velkommen til søke !:)

https://www.kunzt.no/post/norsk-forening-for-uavhengige-kunstnere


NFUKs kunstnerstipend 2020

Gratulerer Ingvild Eiring

Hun tildeles herved NFUKs Kunstnerstipend 2020 pålydende 10000,-

Det var i år 9 gode søknader med et bredt spekter av spennende prosjekter og friske satsinger. Stipendkomitéen hadde en spennende og utfordrende oppgave og kom etter nøye vurderinger frem til henne som verdig vinner.

Se Stipendkomiteens innstilling vedlagt.

NFUK’s kunstnerstipend retningslinjer og tidligere mottakere


Kunstneropphold AiR

Artist-in-Residence opphold på Kvitbrakka

Les mer om hva dette er og hvordan du søker


NY KULTURMELDING lansert 23.11.2018 av Kulturministeren
  1. Forenkle og styrke rammevilkårene. Regjeringen vil legge fram egen kunstnermelding om m.a. hvordan kunstnerne kan øke sine inntekter. Det skal legges til rette for samspill mellom profesjonelle kunstnere og det frivillige kulturlivet.
  2. Legges til rette for at kunst og kulturuttrykk kan formidles/gjøres tilgjengelig for flere digitalt.
  3. Kunsten skal speile befolkningen, kunst for og av folket.
  4. Internasjonalisering av kulturlivet (m.a. målrettet eksport/import programmer).
  5. Styrke kultur som næring – tro på at kreative næringer kan bidra til verdiskaping gjennom økt samarbeid.

Se innspill fra NFUK

https://www.regjeringen.no/contentassets/798a275dfa1d4a27a9a441c21133e343/norsk-forening-for-uavhengige-kunstnere—innspill-til-kulturmelding.pdf


I dream my painting and then I paint my dream

~Vincent van Gogh (1853-1890)