NFUK

 

Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere (NFUK) er en ikke-kommersiell, medlemsdrevet organisasjon som ble stiftet 29.september 1993 i Moss. Foreningen er landsdekkende med regionale grupper og består av over 250 medlemmer.


NFUK Årsutstillingen på Vestfossen 2021

Søknadsfrist til medlemsutstilling: søndag 06.06.21, før klokken 23 00

Juryering til medlemsutstilling: torsdag 17.06.21

Vernissasje: lørdag 09.10.21

 

MEDLEMSOPPTAK i NFUK 

Søkerportalen er åpen for innsending av nye søknader Hvordan søke medlemskap i NFUK
Følgende datoer for medlemsopptak høst2020/vår 2021.
Frist                             Søndag 11/04.2021, Klokken 23 00
Førstejuryering         Torsdag 22/04.2021
Annenjuryering         Det legges opp til 2.juryering 20.mai, hvis ikke Oslo strammer til. Det blir egen 2.juryering for søkere fra Sørvest landet i Stavanger-området. Dato ikke satt.
                                                                           

Følgende datoer for medlemsopptak høst 2021.

Frist                             Søndag 31/10.2021, Klokken 23 00
Førstejuryering          Torsdag 11/11.2021
Annenjuryering         Tidspunkt vil bli sendt til de som skal til 2.juryering når dette er avklart, grunnet korona-situasjonen. 

 

Nå er NFUK`s første nettutstilling ferdig og vi har gjort oss mange nye erfaringer. Vi satset på markedsføring i Magasinet Kunst, en reportasje i KUNZT, pressemeldinger og direkte henvendelser til gallerier for å markedsføre biennalen. Tilbakemeldinger fra medlemmer og andre har vært positive i forhold til den visuelle presentasjonen. Flere har uttrykt at helheten, brukervennligheten og kvaliteten på den kunstneriske presentasjonen var profesjonell. Vi var stolte og fornøyde da vi endelig kunne ha vernissasje! Det burde vært en velkomsttale på vernissasjen og endel savnet muntlig formidling underveis. NFUK ønsker å ha flere nettutstillinger i framtida. 
 
 

Digital Biennale 2020 – 17. Okt. – 31. Des. 2020.
NFUK`s Digitale Biennale. www.webutstillingen.no
I 2020 arrangerte NFUK en nettbasert salgsutstilling hvor det er presentert det kunstneriske mangfoldet blant våre medlemmer. Dette var en Biennale med premiering i ulike kategorier.

Besøke vår store års utstilling / biennale med inntil 100 juryerte, utstilte verk. Du kan lese om dette i den nyeste utgaven av Magasinet Kunst.

NFUK Medlemskatalog 2020

Her kan du bla i utstillingskatalogens digitale utgave: 

https://online.fliphtml5.com/euwo/qypg/

link ( QR koden) til katalogen for bruk på mobiltelefonen.

 

KUNZT har intervjuet to NFUK-kunstnere og nestleder, Maya Lawson-Laane.
Det nærmer seg medlemsopptak for høsten. Vi er en medlemsdrevet organisasjon og ønsker nye kunstnere velkommen til søke !:)
 

 

 

 

NFUKs kunstnerstipend 2020

Gratulerer Ingvild Eiring

Hun tildeles herved NFUKs Kunstnerstipend 2020 pålydende 10000,-

Det var i år 9 gode søknader med et bredt spekter av spennende prosjekter og friske satsinger. Stipendkomitéen hadde en spennende og utfordrende oppgave og kom etter nøye vurderinger frem til henne som verdig vinner.

Se Stipendkomiteens innstilling vedlagt.

NFUK’s kunstnerstipend retningslinjer og tidligere mottakere

Kalender 2021

Tidsplan for Jurysekretariatet 20201

 

……

.Kunstneropphold AiR

Artist-in-Residence opphold på Kvitbrakka
 
 
……
……

NY KULTURMELDING lansert 23.11.2018 av Kulturministeren

1. Forenkle og styrke rammevilkårene. Regjeringen vil legge fram egen kunstnermelding om m.a. hvordan kunstnerne kan øke sine inntekter.

Det skal legges til rette for samspill mellom profesjonelle kunstnere og det frivillige kulturlivet.
2. Legges til rette for at kunst og kulturuttrykk kan formidles/gjøres tilgjengelig for flere digitalt.
3. Kunsten skal speile befolkningen, kunst for og av folket.
4. Internasjonalisering av kulturlivet (m.a. målrettet eksport/import programmer).
5. Styrke kultur som næring – tro på at kreative næringer kan bidra til verdiskaping gjennom økt samarbeid.
 
Se innspill fra NFUK

……

“I dream my painting and then I paint my dream” ~Vincent van Gogh (1853-1890)