NORSK FORENING FOR UAVHENGIGE KUNSTNERE

 

 

MEDLEMSOPPTAK i NFUK

Følgende datoer avsettes til vårens medlemsopptak.
Frist                             Søndag 01/03.2020, Klokken 23 00
Førstejuryering           Onsdag 11/03.2020, Klokken 18 00
Annenjuryering           Onsdag 01/04.2020, Klokken 18 00

Hvordan søke medlemskap i NFUK

 

 

Resultat av høstens medlemsjuryering.

Onsdag 20.11.2019 gjennomført annenjuryering til medlemskap i NFUK.

7 kandidater ble innvalgt som nye medlemmer.

NORSK FORENING FOR UAVHENGIGE KUNSTNERE gratulerer nye medlemmer og ser frem til et fint samarbeide.

Illustrasjon: Marie Svardal Brattebø

 

Vinner av NFUK`s kunstnerstipend 2019 er Liv Solberg Andersen!
Hun søker om stipend 2019 for å dekke kostnadene ved to ulike studiereiser og opphold. Det første er Joya Air, en internasjonal residensy i Spania. Det andre er på Slade School of Fine Art i London.

Klimaforandringene og menneskets rolle i naturens styrke og sårbarhet er et tema hun vil undersøke og finne utrykk for med sin kunst. Hun vil også utforske maleriets muligheter og begrensninger.
Stipendkomiteens begrunnelse: Liv Solberg Andersen ble valgt fordi hun er en allsidig og søkende kunstner som benytter nye medier som digitale uttrykk og videoer på linje med tradisjonelt maleri og er opptatt av aktuelle temaer. Stipendet var på 10 000 kr.
Les rapporten her

 

NFUKs kunstnerstipend 2020

Stipendkomiteen har satt av midler til stipend 2020 for å stimulere kunstnerisk utvikling og anerkjenne spennende kvalitetskunst blant våre medlemmer i NFUK. Rammen for stipendet er i år kr 10 000,-. 

Søknadsfristen var 30 november .

NFUK’s kunstnerstipend retningslinjer og tidligere mottakere

 

NFUK Utstillingskatalog 2019

Utstillingskatalog laget i anledning NFUK´s årsutstilling 2019 i Galleri Hamar kulturhus 

Her kan du bla i utstillingskatalogens digitale utgave:  NFUK Medlemskatalog 2019.

Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere, NFUK, juryerte årsutstilling.
Sted: Galleri Hamar kulturhus -19.okt – 02.nov. 2019
Utstillingen består av 81 arbeider utvalgt fra 76 antatte. Den er variert og spenner vidt – fra det naturalistiske, «lett å lese» uttrykk til det mer komplekse, non-figurative og abstrakte innen maleri, tegning, collage, fotografi, ulike grafiske verk og skulptur.
Fagjuryen var ved Jon Olav Helle og Bjørnulf Dyrud (begge NBK) og Kari Utgaard (NFUK).

 

NFUK Medlemskatalog 2018

I anledning NFUK´s 25 års jubileum er det for første gang laget en katalog for å presentere foreningens medlemmer . 

Her kan du bla i våre digitale utgave av NFUK Medlemskatalog 2018.

Kalender 2020 

Tidsplan for Jurysekretariatet 2020

 

……

………

……Kunstneropphold AiR)

Artist-in-Residence opphold på Kvitbrakka
 
 
……
 
…..

……

NY KULTURMELDING lansert 23.11.2018 av Kulturministeren

1. Forenkle og styrke rammevilkårene. Regjeringen vil legge fram egen kunstnermelding om m.a. hvordan kunstnerne kan øke sine inntekter.

Det skal legges til rette for samspill mellom profesjonelle kunstnere og det frivillige kulturlivet.
2. Legges til rette for at kunst og kulturuttrykk kan formidles/gjøres tilgjengelig for flere digitalt.
3. Kunsten skal speile befolkningen, kunst for og av folket.
4. Internasjonalisering av kulturlivet (m.a. målrettet eksport/import programmer).
5. Styrke kultur som næring – tro på at kreative næringer kan bidra til verdiskaping gjennom økt samarbeid.
 
Se innspill fra NFUK

……

“I dream my painting and then I paint my dream” ~Vincent van Gogh (1853-1890)