Årsmøte

 

ÅRSMØTE 20 MARS 2021 

INNKALLING TIL NFUK DIGITALT ÅRSMØTE 20. MARS 2021 kl 15.00.

Det vil bli avholdt digitalt Årsmøte for NFUK også i år. 

Vedlagt årsmøtepapirer for gjennomlesning. Regnskapet vil bli ettersendt når det er klart.

årsmøteprotokoll 2020

protokoll 2020

Agenda:

  1. Valg av referent
  2. Valg av 2 medlemmer til protokollunderskrift
  3. Godkjennelse av årsrapport for 2020
  4. Godkjennelse av årsregnskap for 2020
  5. Godkjennelse av budsjett for 2021
  6. Godkjennelse av planer og drift
  7. Valg av styre og revisor
  8. Valg av valgkomité
  9. Innkomne saker
  10. Tildeling av kunstnerstipend for 2021 utgår

Forslag til motkandidater sendes til kunst@nfuk.no innen søndag 13. mars.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må forelegges Styret og bes sendt til kunst@nfuk.no innen treukersfristen 27. februar 2021.

Deltakelse til årsmøtet bekreftes ved påmelding på e-post: kunst@nfuk.no innen søndag 13. mars 2021.

Påmeldte deltakere får tilsendt endelig sakliste senest den 20. mars 2021 kl 15.00, samt stemmeseddel som deretter avkrysses og returneres til sekretær Maria Sandsmark på e-post: maria.sandsmark@outlook.com innen 20. mars 2021 kl 24.00.

 


ÅRSMØTE 16 MARS 2020