Periode 2015-2016

 

Medlemsbrev 26.6.2015:  Tore Aksjøberg ledet valgprosessen og oppsummerte resultatet fra det ekstraordinære valget av styreleder, nestleder og styremedlem, Resultat av ledervalget, 2015.

Medlemsbrev juli 2015: Det nyetablerte styret hadde sitt første styremøte 25.6 og informerte om konstituering av det nye styret og planer framover i medlemsbrev 1/2015. .

Medlemsbrev september 2015: Høstens første styremøte ble avholdt i Oslo og det ble gitt en status og oppdatering av situasjonen i medlemsbrev 2/2015

Medlemsbrev november 2015: Det går mot førjulstid. Det har vært en travel høst for styret. Avtaler er laget for to landsutstillinger 2016. Valgkomite og kunstnerisk ansvarlig er på plass. Samarbeid med Jurysekretariatet har resultert tilbud om digital juryering for medlemmer. Se medlemsbrev 3/2015.

Markedsføring med annonse 2015.
NFUK ble tilbudt annonse fra Fineart til halv pris, forutsatt vi klarte å holde en meget kort tidsfrist. Annonsen ble laget av Anne M. Hjelvik, se annonse i katalogen til Statens Høstutstilling, 2015.

Nytt medlemsbevis for NFUK designet av Kari Elsa Øverås i 2015.
Styret hadde behandlet saken og vedtatt forenkling:  Medlemsbeviset skulle bare signeres av sekretær og styreleder.
Medlemsbevis1

Juryering av medlemmers kunstverk
18 november 2015 var fagjury og jurysekretariatet samlet til juryering av medlemmenes kunstverk.
Ut fra antall påmeldte var det en suksess. Med digital påmelding og innsending var stor-format eller avstand i antall km til jurysekretariatet ikke lenger noe problem. Alle, uansett hvor de måtte bo i landet kunne delta. Se påmeldingsskjema for juryering av digitalt innsendte arbeider .

ÅRSMØTE 13.3.2016
Innkalling ble sendt som E-post fra Hilde Strand 9.2.2016
Innkalling med agenda og vedlegg: årsmelding, planer 2016-17, innstilling fra valgkomiteen, godkjent regnskap 2015, budsjett 2016, forslag til vedtektsendringer.  Påminnelse: Frist for saker til behandling på årsmøtet, se agenda. Årsmøte dato: 13. mars 2016 kl 14.00-17.00 Sted: Cochs Pensjonat, Parkveien 25, Oslo. Se årsmøte 2015 innkalling

Etter årsmøtet ble følgende dokumenter utsendt av styret v/Anne M. Hjelvik, 13.4.2016:
signert årsmøteprotokoll, reviderte vedtekter som ble behandlet og godkjent av årsmøtet og også plakaten for landsutstillingen på Nes. Se her:
NFUKs vedtekter av oktober 2011, revidert mars 2016

Årsmøteprotokoll

Plakat til NFUKs Landsutstilling i Nes Kulturhus, Årnes til medlemmene for utskrift og oppheng lokalt
Landsutstilling 2016 Nes plakaten