Periode 2016 – 2017

 

Styreperioden ble innledet med et styremøte. Styret hadde fordel av en god kontinuitet fra forrige styreperiode, ettersom alle utenom kunstnerisk leder tok gjenvalg. Valgkomiteens innstilling til 2015-årsmøte med hvem som ble innstilt til 2016-2017 styreperiode hadde blitt ensstemmig vedtatt, se her: nfuk 2015 valgkomiteens innstilling .

Medlemsbrev nr. 1/2016:
Her nevnes m.a. følgende aktiviteter og planer for denne styreperioden, se mer om dette i medlemsbrev 01-2016 .
Landsutstillingen på Nes
Oppstart av aktiviteter for Landsutstillingen i Rådhusgalleriet
Innføring av ny nettside
Medlemstilbud på annonsering via annonseportalen Listen.no  til 400,- for 12 mnd.
Prøveprosjekt NFUK markedsføring i magasinet KUNST og Listen.no

Medlemsbrev nr. 2/2016:
Les om våre akvititeter og planer i medlemsbrev nr. 2 som ble sendt ut 1.7.2016.
Medlemsbrev 02 2016 med opplegg for medlemstilbud fra Listen.no, les mer:
Medlemstilbud1 fra Listen.no

Medlemsbrev nr. 3/2016:
Nyheter og informasjon om det som skjer i NFUK framover og spesielt NFUKs Landsutstilling i Rådhusgalleriet som åpner lørdag 10. september, 2016.
Medlemsbrev-03-2016 (2)
Medl brev 3 2016 Flyer Rådhusutstillingen

Medlemsbrev nr. 4/2016:
Det er på slutten av året og medlemsbrevet er en julehilsen med tilbakeblikk på høstens aktiviteter og framover til årsmøtet, se mer i
Medlemsbrev nr 4/2016. Her finner du også informasjon om et nytt tilbud til medlemmer i NFUK om Matrix Regnskapssystem med tilpasset kontoplan for kunstnere til avtalepris.

Årsmøtet er berammet til mandag 27.februar 2017, kl. 18.30. Oppgavene fram til årsmøtet er forberede dokumenter ang. valg, årsrapport, årsregnskap, planer, budsjett og vedtektsendring. Dokumentene planlegges sendt ut senest 29.januar 2017. Tildelingen av NFUKs Kunstnerstipend vil skje under årsmøtet og Stipendkomiteen arbeider med sin innstilling ut fra 7 innkomne søknader.

Markedsføring 2016:
Fineart AS samarbeid i 2016 resulterte i en landsdekkende markedsføring av foreningen. Foreningen takket ja til en kampanje i Norges største kunstmagasin og fikk anledning til å presentere seg og årets aktiviteter i følgende innslag:

Magasinet KUNST nr. 2/2016:  1 helsides annonse
2 2016 KUNST 1 side annonse

Magasinet KUNST nr. 3/2016:  2 siders redaksjonell annonse

3 2016 KUNST 2siders red annonse

Magasinet KUNST nr. 4/2016:  1 hel-sides annonse

4 2016 KUNST 1 side annonse

ÅRSMØTET 2016
Foreningens årsmøte med valg er berammet til mandag 27.februar 2017, kl. 18.30.
Invitasjon med årsmøte dokumenter vil bli sendt ut til alle medlemmer mandag 23.01.2017.
Tildelingen av NFUKs Kunstnerstipend 2017 vil bli kunngjort på årsmøtet.

Agenda og dokumenter til utsending 23.01.17, se: Agenda og dokumenter til årsmøtet 27.02.2017