Bli medlem

 

Viktig om medlemskapet i NFUK

 • Hvem kan bli medlem?

  Enhver person som er fylt 18 år og er myndig kan bli medlem etter godkjent juryering. Medlemskapet er utelukkende basert på kunstneriske kvalitet, og er uavhengig av formell utdanningsbakgrunn. NFUK organiserer ikke medlemmer som arbeider i teknikker som vanligvis oppfattes som brukskunst eller arkitektonisk utsmykking av type stukkatur og tilsvarende. Juryen består av to anerkjente kunstnere og et NFUK-medlem. All kommunikasjon i foreningen er på norsk.

  Juryen vurderer opptak etter bedømmelse av gjennomsnittet på fem innleverte arbeider, ingen av arbeidene må være eldre enn tre år. Juryering skjer gjennom juryering i to trinn. NFUK har juryering to ganger i året for opptak av nye medlemmer

 • Hva gir medlemskapet deg som kunstner?

  Som medlem har du rett til å bruke NFUKs navn og logo i forbindelse med separatutstillinger, annonser og i din CV. Du vil automatisk bli invitert til å delta på foreningens landsutstilling, som arrangeres en gang i året, vanligvis i Østlandsområdet. Hvis du ønsker det, vil du som medlem kunne danne egne, lokale NFUK-grupper og utstillinger i regi av foreningen.

  Medlemskapet gir deg også følgende fordeler:

  • tilgang til utstillinger
  • løpende juryering av kommende kunstverk, minst en gang i året
  • plass i foreningens nettgalleri
  • et faglig miljø og kontaktnett
  • NFUK-medlemskapet viser at du holder et høyt kunstnerisk nivå
  • mulighet for å søke stipend
 • Hvordan bli juryert medlem av NFUK?

  Det gjennomføres juryering i foreningens regi fortrinnsvis hver høst og vår. Tid og sted blir annonsert på dette nettstedet i god tid før juryeringen finner sted.

  Jurysekretariatet legger til rette, bistår og dokumenterer juryeringen. Styret i NFUK utpeker de to representantene for kunstnerorganisasjonene og NFUKs representant i juryen.

  Som søker må du være over 18 år. Juryen kan avvise kandidater hvis den finner seg ikke kompetent til å vurdere det fremlagte kunstneriske materialet, eller at materialet blir vurdert som kunsthåndverk. Søkeren vil da få beskjed om dette.

 

Søknadsprosess

 • 1. Søknad

  Søknad om medlemsskap består av:
  Online søknadskjema med betalingsfunksjon.
  Juryeringsavgiften kr 500,-
  Betales med kredittkort i betalingsfunksjonen (Stripe) i den siste delen av søknaden.

  Sørg for å ha tilgang og rettigheter til dine innsendte originalverker under hele søkeprosessen. Juryen må se de samme 5 kunstverkene både digitalt (1. juryering) og originalt (2. juryering). Hvis de kravene ikke blir fulgt, avvises søknaden.

  TIPS: I valg arbeider som inngår i søknaden må det tenkes på at alle 5 originalarbeider skal fraktes/bæres for visning til 2.juryering. Hvis du arbeider i store format: tenk størrelse og vekt, f.eks.: 2 m x 3 m maleri på plate er uhåndterbare – lag arbeidene på lerret som kan fraktes som rull!).

  ONLINE SØKNADSKJEMA Søke medlemskap i NFUK

  Gjør klar søknadsinformasjon på forhånd. Følgende skal fylles ut:

  A. Om søkeren:
  – Velg medlemsopptak vår eller høst for søknaden.
  – Søkers for- og etternavn, postadresse, telefonnummer, epost.
  – En uttalelse (credo) som nærmere beskriver søkerens kunstneriske visjon. (Kort formulert, maksimalt én A4 side.)
  – Egen nettside (hvis du har).

  B. Fotografi (digital gjengivelse) av 5 kunstverk som er skapt i løpet av de siste 3 år. (Juryen kan avvise avbildninger av for dårlig fotografisk eller digital karakter.)

  Størrelse per jpg-fil: 1-3 Megabyte.
  Fyll ut følgende informasjon for hvert av arbeidene,1 til 5:
  tittel, teknikk/metode, høyde, bredde og hvis skulptur; dybde

  C. Bekreftelse fra søker /avkryssing:
  – søker forplikter seg til å rette seg etter NFUK’s vedtekter og informasjon fra Styret.
  – Svare på spørsmål om hvordan man fikk vite om NFUK
  – Svare på spørsmål om å ta verv i organisasjonen
  – Trykk knappen «send søknad»

  D. Betalingsfunksjon «Stripe»

  Ha kredittkort klart for utfylling for online betaling av juryeringsavgiften på 500 NOK.
  I feltet epost fyll inn din epostadresse som Stripe skal sende kvittering for betalingen til.

  E. Betal.

  Kvitteringer tilsendt på epost:
  Umiddelbart etter innsending vil du motta kvittering på angitte epostadresse med søknaden og dens innhold.

  Du vil motta en separat kvittering for innbetaling av juryeringsavgiften.

  Etter at du har sendt inn ditt materiale vil du innen etpar ukers tid motta en bekreftelse fra Jurysekretariatet i NFUK. Bekreftelsen gjelder mottak og kvalitet på ditt digitale materiale.

  F. Skulle bekreftelse utebli, er det søkers ansvar å følge opp – NB! sjekk om svaret har havnet i «spam» eller «søppel-mailen».

 • 2. Første juryering

  En jury som er sammensatt av to medlemmer fra landsdekkende kunstnerorganisasjoner og et medlem utpekt av NFUK, vurderer det oversendte materialet. Juryen utpeker hvilke kandidater som skal innkalles på nytt.

  Datoer og sted for førstejuryering, annenjuryering og søknadsfrist finner du på vår nettside på 1.side (Hjem).

  Gjennomføring av annenjuryering blir annonsert senere.

  Medlemmer med tilhørighet til Vestlandet har også denne muligheten:
  Annenjuryering lokalt i de regionale enheter gjennomføres dersom det er kandidater til dette (som innkalles til 2.juryering). Tid og sted blir annonsert senere.

 • 3. Tilbakemelding første juryering

  Jurysekretariatet innkaller de utpekte kandidatene, og sender de avviste kandidatene en begrunnelse i retur. Innsendt materiale returneres ikke.

 • 4. Annen juryering

  En jury sammensatt av to medlemmer fra landsdekkende kunstnerorganisasjoner og et medlem utpekt fra NFUK juryerer de fremmøtte kandidatene. Kandidaten, eller en stedfortreder, skal møte med originaler av det oversendte bildemateriale, og en oversikt over gjenstandene som blir presentert. (Søknadsskjemaet for medlemskap i NFUK.)

  Husk: Juryen må se de samme 5 kunstverkene både digitalt (1. juryering) og originalt (2. juryering). Hvis de kravene ikke blir fulgt, avvises søknaden.

  Juryen godkjenner hvilke kandidater som skal tilbys medlemskap. Juryens beslutninger gir ikke grunnlag for anke. Møt opp i god tid og vent på avgjørelsen. Registrering fra kl. 17.00 til 18.00. Ta med bildene og en kopi av søknadsskjemaet når du kommer.

 • 5. Sted for annen juryering

  Kandidatene til annen juryering vil få beskjed om tid og sted for denne juryeringen.

 • 6. Tilbakemelding annen juryering

  Etter at juryen har gjennomført sine forhandlinger, gir jurysekretariatet en tilbakemelding til den enkelte kandidat. Kandidaten vil bli meddelt godkjennelse eller avvisning, og en summarisk tilbakemelding om juryens oppfatning av kandidatens fremviste materiale.

 • 7. Godkjente kandidater

  Godkjente kandidater vil få tilbud fra kasserer om medlemskap omgående. Ved medlemskapsaksept vil kontingent og regelverk for medlemskap i NFUK gjelder.

 • 8. Avviste kandidater

  Kandidatene kan søke igjen overfor en ny jury. Dette kan tidligst skje et halvt år etter gjennomføring av forrige juryering. Kandidaten må søke på nytt, sende inn nytt materiale og betale ny avgift.

 • Ansvar

  Forsendelse av materiale ved ikke eget fremmøte, må avtales spesielt med jurysekretariatet. NFUK har intet ansvar for ikke avhentede bilder, forsendelseskader eller forsikringer.

  Har du spørsmål når det gjelder søknad om å bli medlem, sender du dem til tw@phidias.no

  Har du spørsmål angående søknad om å bli medlem, bruk kontaktskjemaet vårt.