NFUK NordvestTilbud til medlemmer nord for Bergen til Midt-Norge og Sogn og Fjordane

 

NFUK regional gruppe Nordvest stiftet 2016. Styret består av: Tove Stavem Reite (leder), Tordis Øvrelid Myhre (kasserer), Yngvil Birkeland (sekretær) og styremedlemmene Helge Bjørnsen, Anne Marit Varpen og Jacob Heltne.

NFUK NV vil arbeide for å få flere medlemmer og vil gjennomføre et formelt valg til styre sommeren 2017. 

NFUK Nordvest Facebook side

Innkalling til NFUK Nord Vest årsmøte 2019