Om NFUKFormål, vedtekter, kontaktinformasjon

 

Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere (NFUK) er en ikke-kommersiell, medlems drevet organisasjon som ble stiftet 29.september 1993 i Moss. Foreningen er landsdekkende med regionale grupper og består av over 250 medlemmer. Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere er åpen for alle billedkunstnere også de som ikke kvalifiserer for automatisk medlemskap i foreninger for utdannede kunstnere, men som likevel besitter kunstneriske kvaliteter som gjør dem kvalifisert til å stille ut i gallerier / fora som ellers er lukket for dem.

NFUK organiserer ikke medlemmer, som arbeider i teknikker som vanligvis oppfattes som brukskunst eller arkitektonisk utsmykking av type stukkatur og tilsvarende.

Foreningens formål er:
å ivareta medlemmenes interesser, faglig og kunstnerisk
å skape samarbeid innenfor et bildende kunstnermiljø
å høyne kvaliteten hos den enkelte, og ivareta mangfoldet i foreningen
å arrangere utstillinger som viser kvalitet
å gjøre navnet Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere, NFUK, kjent.

Som medlem får du:

  • Rett til å bruke NFUK-navn og -logo i forbindelse med separatutstillinger, annonser, trykksaker og på din CV
  • Årlig tilbud om korrigering/vurdering av kunstverk
  • Invitasjon til å delta på NFUKs juryerte landsutstillinger
  • Anledning til å danne egne, lokale NFUK-grupper og delta på lokale utstillinger
  • Invitasjon til å delta på diverse utstillinger
  • Plass i foreningens nettgalleri
  • Du blir en del av vårt faglige miljø, invitert til faglige arrangement og får tilgang til et nyttig og hyggelig nettverk

Hvem kan bli medlem?

Til tross for at det ikke er krav om det, ser vi at mange av dagens medlemmer har en kunstutdanning, enten fra Kunstfagskole, Formingslærerhøgskolen eller de er selvlært eventuelt med påbygging av diverse kurs med dyktige, etablerte kunstnere.
For å bli medlem i NFUK må du levere inn arbeider som juryeres av vår kvalifiserte jury. Juryen er sammensatt av to eksterne, anerkjente kunstnere og et internt medlem.

Hvor høyt er nivået?

Opptakskriteriene i NFUK er strenge og opptak skjer gjennom en fagjurys vurdering av kunstnerisk kvalitet og kunstnerisk modenhet. De innleverte arbeider vurderes i 2 juryomganger, først digitalt og deretter ved innlevering av originalarbeider. Omtrent 20% av dem som søker opptak i NFUK blir tatt opp som medlem.

Foreningen styres etter NFUKs lover og vedtekter.  Til nedlasting NFUKs vedtekter

Se hvem som er med i det sentrale styret og i de øvrige tillitsvervene, les mer: Kontakt oss

NFUK ‘s regionale grupper dannes etter godkjenning av hovedstyret. Regionale grupper organiseres med eget styre, gjennomfører valg på eget årsmøte, legger sine planer og gjennomfører egne lokale tiltak. I samarbeid med leder av jurysekretariatet og etter godkjenning av hovedstyre kan 2. del av medlemsopptaket (visning av originalarbeider) gjennomføres lokalt.

…..

REGIONALE GRUPPER:
Medlemmer i grenseområder avgjør selv hvilken gruppe de vil delta i.

…..

……

NFUK Sørvest
Tilbud til medlemmer i og sør for Bergen, Rogaland til Vest-Agder.  NFUK Sørvest Facebook

 

……

NFUK Nordvest
Tilbud til medlemmer nord for Bergen til Midt-Norge og Sogn og Fjordane. NFUK Nordvest Facebook side

Innkalling til NFUK Nord Vest årsmøte 2019

……

NFUK Østlandet
Tilbud til medlemmer bosatt i Oslo eller omegn.

NFUK Østlandet facebook 

……

NFUK Viken

……

……

NFUK Innlandet

……

……

NORSK FORENING FOR UAVHENGIGE KUNSTNERE, NFUK
Organisasjonsnummer: 991 192 298
Se styresammensetningen til NFUK’s hovedstyre:  Brønnøysundregistren