NFUK Innlandet

 

Her kommer informasjon om NFUK regional gruppe Innlandet

I løpet av 2019 ble regional gruppe er dannet for Innlandet.
Gruppen har et interimstyret bestående av Wenche Hals Jacobsen (Hamar) og Ingri Ahlsen (Lillehammer).

(jpg),(png),(pdf)

(jpg),(png),(pdf)

(jpg),(png),(pdf)

(jpg),(png),(pdf)