NFUK Innlandet

 

Her kommer informasjon om NFUK regional gruppe Innlandet

I løpet av 2019 ble regional gruppe er dannet for Innlandet.
Gruppen har et interimstyret bestående av Wenche Hals Jacobsen (Hamar) og Ingri Ahlsen (Lillehammer).

NFUK Innlandet Logo for nedlasting

 

(jpg), (png), (pdf)

 

(jpg), (png), (pdf)

(jpg), (png), (pdf)

(jpg), (png), (pdf)

(jpg), (png), (pdf)