NFUK Nordvest

 

NFUK regional gruppe Nordvest stiftet 2016. Styret består av: Tove Stavem Reite (leder), Tordis Øvrelid Myhre (kasserer), Yngvil Birkeland (sekretær) og styremedlemmene Helge Bjørnsen, Anne Marit Varpen og Jacob Heltne.

NFUK NV vil arbeide for å få flere medlemmer og vil gjennomføre et formelt valg til styre sommeren 2017. 

NFUK Nordvest Facebook side

Innkalling til NFUK Nord Vest årsmøte 2019

 

NFUK NordVest Logo for nedlasting

 

(jpg), (png), (pdf)

 

(jpg), (png), (pdf)

(jpg), (png), (pdf)

(jpg), (png), (pdf)

(jpg), (png), (pdf)

 

Medlemsutstillinger i Nordvest

NFUK Nordvest Haustutstilling 2019

Vår uttrykk Din inntrykk

Opning laurdag 26.10 kl 13