Medlemskap NFUK

 

Trinn 1 av 4

  • Svar fra NFUK sendes til angitt epostadresse. Er det feil i denne, får du ikke svar fra oss.
  • Legg ved en uttalelse (credo) som nærmere beskriver din kunstneriske visjon (kort formulert, maksimalt én A4 side). Dette er viktig i vurderingen av din kunstneriske kvalitet.