Styreperiode

 

Styreperiode: 2019 – 20120

Styreperiode: 2018 – 2019

Styreperiode: 2017 – 2018

ÅRSMØTE og Medlemsmøte 16 april 2018

Styreperiode: 2016 – 2017   Årsmøte 2016

Styreperiode: 2015 – 2016

I 2010 ble det arbeidet med å profesjonalisere foreningen og det ble gjennomført en spørreundersøkelse:
2010 Sammendrag/Oppsummering av spørreundersøkelse